Klient: Melli Care
Zakres pracy: Projekt wizytówki, foldera wraz przygotowaniem zawartości tekstowej, przygotowanie materiałów POS na stoisko targowe (plakat, naklejki na ladę, torba).
Projekt: Broszura w wersji polskiej, angielskiej i japońskiej.