Klient: IQ Buidling
Projekt logo, wizytówek, strony WWW. Całość opracowana i zamknięta w CI.