Klient: Akademia Bezpiecznej Jazdy
Zakres pracy: scenopis, ilustracje, animacja, udźwiękowienie

Dla Akademii Bezpiecznej Jazdy, wykonaliśmy logotyp oraz czołówkę promującą nowy program Kuby Bielaka znanego dziennikarza motoryzacyjnego. Wideo, z akcentem humorystycznym, demonstruje
ewolucję człowieka od małpy aż po Homo Motoricusa, który stanowi także nazwę programu.
Założeniem projektu było pokazać w zabawny, ale nieinfantylny sposób długą drogę, którą przebył człowiek, aby stać się kierowcą, niekoniecznie ostrożnym. Interesujące wyzwanie w kreowaniu i animacji. Oto finalny efekt!