Klient: Gemini Park Tychy
Zakres pracy:
Opracowanie idei kampanii otwarcia Gemini Park Tychy promującej nowe centrum handlowe przed i po otwarciu centrum handlowego – wygrana w konkursie.
Zadanie: Przekaz komunikacyjny powinien był przedstawiać centrum jako nową wartość dla regionu i jego mieszkańców. Gemini Park Tychy miało być nowym, dobrym sąsiadem mieszkańców tworzącym miejsce, w którym funkcjonuje razem z nimi. Nie miało być kolejnym bezosobowym centrum handlowym.
Rezultat: opracowana przez nas idea wiodąca promuje Gemini Park Tychy aż po dzień dzisiejszy.

12