Klient: Brenntag
Projekt rysowanych ręcznie ilustracji do międzynarodowego, korporacyjnego kalendarza prezentującego wynalazców z całej Europy wraz z ich wynalazkami.
Case study

Wspólnie z klientem ustalamy nadrzędne cele projektu oraz styl graficzny zawartych elementów. Następnie proponujemy koncepcję, która odzwierciedla indywidualny charakter klienta. Okazuje się, że czasem niewielka zmiana jak, np. wyjście poza standard, poprzez narysowanie ręcznie ilustracji zamiast przygotowania ich w programie Ilustrator, sprawia, że zaprojektowany przez nas projekt wyróżnia się wizualnie. I tak było w tym przypadku.

Wszystkie, przygotowane przez nas, ilustracje wchodzące w skład kalendarza były rysowane odręcznie a następnie dostosowywane do wymagań wydruku oraz klienta w Ilustratorze. Portrety oraz wynalazki zostały przygotowane na bazie oryginalnych zdjęć, tak aby oddać ich oryginalny charakter.