Klient: Salatini
Przygotowanie projektu opakowania