Klient: 42
Przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej